Menu

Tartu Lasteaed Üiilupesa

Tartu Lasteaed Piilupesa on Tartu Ropka linnaosa koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed), mis teenindab kogu Tartu linna lapsi. Lasteaias on olemas nii sõime- kui ka aiarühmad.

Lasteaia eripäraks on sõnalis-muusikaline draamategevus 5-6aastastele lastele. Iga õppeaasta jooksul lavastatakse 5- ja 6aastaste rühmades kaks sõnalis-muusikalist lasteetendust, mida esitatakse peredele, lasteaiakaaslastele ja külalistele teistest lasteaedadest.

Huvialaringidest on Piilupesas võimalik tegeleda alates 4aastaste rühmast iluvõimlemise, üldtreeningu ning jalgpalliga. 5aastastele lisandub veel inglise keel ning 6aastastele ka Kolme põrsakese teadusring.

Lasteaial on head suhted Tartu Variku kooli, Tartu Forseliuse Kooli ja Tartu Karlova Gümnaasiumiga. Headeks koostööpartneriteks on Ristikheina, Rukkilille ja Sassi lasteaiad.