Menu

Kohatasu arvestamine alates 1. jaanuar 2017.a. on ära määratud Tartu Linnavalitsuse määruses nr 115

 

2017.a kohatasu summa ei muutu ning on endiselt 64.50€. 

Määrus number 115-st lähtuvalt maksab lapsevanem, kel on kaks või enam last koolieelses lasteasutuses 1. jaanuarist 2017.a 
vanuselt noorima lapse eest 100% kohatasu;
vanuselt järgmise lapse eest 50% kohatasust;
kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu ei arvestata. 

Selleks, et kohatasu soodustust saada, peab olema lastel ja ühel vanemal sissekirjutus Tartu linnas ühel aadressil. 

Info kohatasu suuruse kohta tuleb ARNO-keskkonna kaudu. 

Siit näeb infot ka erinevate lasteaedade toidukulu päevamaksumuse kohta