Menu

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eelneva kalendriaasta töötasu alammäärast 15 % kuus ühe lapse kohta.
 
Alates 01.01.2019.a on kõikides Tartu munitsipaallasteaedades lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 75 eurot.
 
     Lapsevanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord ja tingimused on sätestatud Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määruses nr 52.
 
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.