Menu

Tartu Lasteaed Piilupesa kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks: 

*  asendusõpetaja (1,0 ametikohta) 12. augustist 2019
 eripedagoog  (0,5 ametikohta) septembrist 2019
*  draamaõpetaja (0,5 ametikohta)  septembrist 2019
Avaldus, CV ning koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi koopia esitada hiljemalt 23.05.2019.a aadressil Ropka 34, 50111 Tartu 
või e-post:  
Tel. 736 1615, 517 9376