Menu

Detailsemat infot küsitluse tulemuse kohta leiad allolevalt lingilt:

  • rühmade ankeet
  • rühmade kokkuvõte numbrites

Piilupesa hoolekogu ja lasteaia personal tänab kõiki vanemaid rahuolu küsitluses osalemises. Saadud ettepanekuid soovitakse kasutada lasteaia elu paremaks muutmisel.