Menu

Rahulolu küsitlus 2007/2008 õppe-aasta

2008.a veebruaris läbi viidud rahulolu küsitluses osales 252-st lapsevanemast 179, mis on 71% kogu lasteaia vanemate arvust. Paljud küsitluselehed jäid täitmata seetõttu, et lapsevanemad ei saanud küsitluslehte kätte, kuna lapsed puudusid lasteaiast haiguse vms tõttu. Aasta tagasi viidud küsitluses osales 58% lapsevanematest. Seega on küsitluse täitjate arv oluliselt tõusnud (kasv 13%).

Loe edasi: Rahulolu küsitlus 2007/2008 õppe-aasta