Menu

Tartu Lasteaed Piilupesa arengukava projekt

Missioon

Igal lapsel on lasteaias hea olla. Laps tunneb rõõmu mängust ja hoolivust eakaaslaste ja teda ümbritsevate täiskasvanute poolt. Koostöös lapsevanematega saab laps hea ettevalmistuse kooliks. Lasteaia eripära on draamategevus, mis toetab lapse igakülgset arengut.

Visioon

Lasteaed Piilupesa lapsed kasvavad turvalises õpi- ja arengukeskkonnas tegusateks, loovateks, hoolivateks ja õpihimulisteks isiksusteks.

Tartu Lasteaed Piilupesa põhiväärtused:

  • hoolivus ja abivalmidus
  • turvalisus
  • märkamine ja sallivus
  • draamategevus

Toimimise põhieesmärk

Luua võimalused laste, töötajate ja lastevanemate arenguks vastavalt nende vajadustele ning ühtse kollektiivina valmistada lapsi hästi kooliks ette.

Lastead Piilupesa tegutseb põhimääruse alusel. Lasteaial on arengukava aastateks 2014-2020 ja õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. 
Tartu Lasteaed Piilupesa õppekava

Alates 2013. a septembrist kasutame oma lasteaias mõnes rühmas ka Kiusamisest vabaks! metoodikat.

Infovahetus

Lasteaed kasutab oma tegevuse dokumenteerimiseks ning infovahetuseks lapsevanemaga lasteaedade infosüsteemi Eliis - www.eliis.ee