Õigusaktid

Tartu koolieelsed lasteasutused
Tartu linna lasteaedadest (vabad kohad lasteaedades, lapsevanematasu jms)

Koolieelse lasteasutuse seadus

Lasteasutuste seaduslikud alused

Koolieelse lasteasutuse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
Tartu Linnavalitsuse määrus nr 10 (Vastu võetud 30.06.2015)
Lapsevanem esitab taotluse e-keskkonnas ARNO või haridusosakonna avalikustatud vormil haridusosakonnale või lasteasutusele. Juhised

Lasteaiakoha taotlemine

Piilupesa põhimäärus

Tartu Lasteaed Piilupesa Arengukava aastateks 2021-2026

Hoolekogu liikmete valimise kord

Tartu Lasteaed Piilupesa õppekava

Lasteaiakohatasu

https://tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#lapsevanema-kulud/Lasteaia-kohatasu

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on 01.01.2022.  alates 81 eurot.

Piilupesa lasteaia toidupäeva maksumus on alates 01.01.2024 sõimes ja aias 2,30 €. 

Kohatasu erisuste arvestamine - kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu

vanuselt noorima lapse eest 100% kohatasu;
vanuselt järgmise lapse eest 50€ kohatasust;
kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu ei arvestata. 

Selleks, et kohatasu soodustust saada, peab olema lastel ja ühel vanemal sissekirjutus Tartu linnas ühel aadressil. 

Info kohatasu suuruse kohta tuleb ARNO-keskkonna kaudu.