Menu

Tartu koolieelsed lasteasutused
Tartu linna lasteaedadest (vabad kohad lasteaedades, lapsevanematasu jms)

Koolieelse lasteasutuse seadus

Lasteasutuste seaduslikud alused

Koolieelse lasteasutuse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
Tartu Linnavalitsuse määrus nr 10 (Vastu võetud 30.06.2015)
Lapsevanem esitab taotluse e-keskkonnas ARNO või haridusosakonna avalikustatud vormil haridusosakonnale või lasteasutusele. Juhised

Lasteaiakoha taotlemine

Piilupesa põhimäärus
Tartu Linnavalitsuse otsus nr 426 (21.04.2005)

Tartu Lasteaed Piilupesa Arengukava aastateks 2014-2020

Tartu Linnavalitsuse määrus nr. 26 (10.12.2013)

Hoolekogu liikmete valimise kord

Tartu Linnavolikogu määrus nr 31 (10.02.2011)


Tartu Lasteaed Piilupesa õppekava


Lasteaiakohatasu

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta. (Töötasu alammäära kehtestamine)
2019.a kohatasu summa on 75 €.

Piilupesa lasteaias on lapse toidukulu päevamaksumus 1,45 € päevas. Siit näeb kõikde Tartu Linna lasteaedade toidukulu maksumusi.

Kohatasu erisuste arvestamine alates 1. jaanuar 2017.a. on ära määratud Tartu Linnavalitsuse määruses nr 115

Määrus number 115-st lähtuvalt maksab lapsevanem, kel on kaks või enam last koolieelses lasteasutuses 1. jaanuarist 2017.a 

vanuselt noorima lapse eest 100% kohatasu;
vanuselt järgmise lapse eest 50€ kohatasust;
kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu ei arvestata. 

Selleks, et kohatasu soodustust saada, peab olema lastel ja ühel vanemal sissekirjutus Tartu linnas ühel aadressil. 

Info kohatasu suuruse kohta tuleb ARNO-keskkonna kaudu. 

Lapsevanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord ja tingimused on sätestatud Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määruses nr 52.

Ropka silla detailplaneering
Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 1523 (09.10.2006) on planeeritud rajada lasteaia juurde bussitasku.