Menu

Lasteaia personali moodustavad pedagoogid, tervishoiutöötajaja, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

Lasteaia pedagoogidena käsitatakse lasteaia direktorit, õppealajuhatajat, õpetajaid ning eripedagooge.

Lasteaias töötab 61 töötajat: 36 pedagoogi ja 25 abistava personali töötajat. Kõrgharidusega on 26 pedagoogi, 5 pedagoogi on kesk-eri haridusega ja 4 õpetajat on kvalifikatsioonita. Igas rühmas töötab 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.

Tartu LV korraldusega nr 742 (16.07.2013) kinnitati Tartu Lasteaed Piilupesa koosseis, mille kohaselt on lasteaias 58,15 ametikohta.

Personali kooseis
Direktor Ly Aas E 14.00-18.00,
K 8.00-10.00
Tel: 736 1616
e-post:
Õppealajuhataja Silja Parbus T 8.00-12.00 Tel: 736 1615
Majandusjuhataja Tatjana Metsmägi K 8.00-12.00 Tel: 736 1617
Asjaajaja Maie Metsnõmm T, K, R 8.00-12.00 Tel: 736 1617
Tervishoiutöötaja Ljudmila Jakovleva E, K, N 8.00-12.00  
Logopeedid

Anneli Nurmeots
Kai Tammaru

K 8.00-12.00  
Eripedagoog Eve Hurtado T, N, R 8-12 Tel: 5568 3884
e-post:
Psühholoog Piret Evert R 13.00-15.00

Tel: 5336 4133;
e-post:

Muusikaõpetajad

Irina Krjukova
Elo Kikas

   
Liikumisõpetajad

Kersti Vahur
Svetlana Unt

   
Kokad Antonina Samulina, Jelena Laskarjova, Liivia Junkina    
Pesulaohoidja Tamara Bitova    
Koristaja Jelena Mordvintseva    
Majahoidja      
Remonditööline Aleksander Medvedjev