Menu

Nõuandeid teemal Koroonaviirus

  
Alates 26.02 on EDCD (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik ja Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea. 
  
Vt jooksvalt täienevat riskipiirkondade kaarti
USA John Hopkinsi Ülikooli teaduse- ja insenerikeskuse loodud virtuaalne kaart  Loe edasi: Nõuandeid teemal Koroonaviirus

Lasteaia kohatasu 2020.aastal.

Alates 01. jaanuarist 2020.a peab  lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast  ühe lapse kohta kuus (kogu aasta).

https://tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#lapsevanema-kulud/Lasteaia-kohatasu

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on: 01.01.2020  alates 81 eurot (st 15% 540 eurost).

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
 1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
 2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
 3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

https://tartu.ee/et/kohatasu-soodustus