Menu

Lasteaia kohatasu suurus ja soodustused alates 1. jaanuarist 2017.a

Kohatasu arvestamine alates 1. jaanuar 2017.a. on ära määratud Tartu Linnavalitsuse määruses nr 115

 

2017.a kohatasu summa ei muutu ning on endiselt 64.50€. 

Määrus number 115-st lähtuvalt maksab lapsevanem, kel on kaks või enam last koolieelses lasteasutuses 1. jaanuarist 2017.a 
vanuselt noorima lapse eest 100% kohatasu;
vanuselt järgmise lapse eest 50% kohatasust;
kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu ei arvestata. 

Selleks, et kohatasu soodustust saada, peab olema lastel ja ühel vanemal sissekirjutus Tartu linnas ühel aadressil. 

Info kohatasu suuruse kohta tuleb ARNO-keskkonna kaudu. 

Siit näeb infot ka erinevate lasteaedade toidukulu päevamaksumuse kohta