Terakesed

Üldinfo

6aastased lapsed

Õpetajad: Ruth Saks, valve Voites
Õpetaja abi: Tatjana Mihhailova

Telefon: 58 73 22 00

Kalender