Featured

Tartu Lasteaed Piilupesa

Tartu Lasteaed Üiilupesa

Tartu Lasteaed Piilupesa on Tartu Ropka linnaosa koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed), mis teenindab kogu Tartu linna lapsi. Lasteaias on olemas nii sõime- kui ka aiarühmad.

Lasteaia eripäraks on sõnalis-muusikaline draamategevus 5-6aastastele lastele. Iga õppeaasta jooksul lavastatakse 5- ja 6aastaste rühmades kaks sõnalis-muusikalist lasteetendust, mida esitatakse peredele, lasteaiakaaslastele ja külalistele teistest lasteaedadest.

Huvialaringidest on Piilupesas võimalik osaleda alates 4aastaste rühmast Lulu Tantsukooli tantsutrennis, muusikaringis ning FC Heliose jalgpallitreeningutes. 5aastastele lisandub veel inglise keel ning 6aastastele ka Rocki korvpallitreening.

Lasteaial on head suhted Tartu Variku kooli, Tartu Forseliuse Kooli ja Tartu Karlova Kooliga. Headeks koostööpartneriteks on Ristikheina ning Rukkilille lasteaiad.

 

 Lasteaed kasutab oma tegevuse dokumenteerimiseks ning infovahetuseks lapsevanemaga lasteaedade infosüsteemi Eliis - www.eliis.ee 

 Alates septembrist 2020 on Piilupesa lasteaed liitunud Rohelise Kooli võrgustikuga. Meie tegemisi kajastab blogi aadressil https://rohelinepiilupesa.blogspot.com/.

Euroopa Sotsiaalfondi meede Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt -Tartu Lasteaed Piilupesa laste digiõpe on projekt, mille käigus taotlesime lasteaiale robootikavahendeid 3 837,02€ ulatuses. Taotletud seadmete kaasabil pakuvad õpetajad lastele põnevaid lisavõimalusi ümbritseva maailma kohta teadmiste omandamisel. Soetasime lasteaiale Qobod, Matatalabid, Maastikurobotid, mTinyd ning LEGO Spike Essentials komplektid. 

Lasteaed Piilupesa Arengukava aastateks 2021-2026: