Menu

Detailsemat infot küsitluse tulemuse kohta leiad allolevalt lingilt:

  • rühmade kokkuvõte

Piilupesa hoolekogu ja lasteaia personal tänab kõiki vanemaid rahuolu küsitluses osalemises. Saadud ettepanekuid soovitakse kasutada lasteaia elu paremaks muutmisel.